საიტზე მუშაობს Orphus

თუ შენიშნეთ შეცდომა, მონიშნეთ იგი და დააჭირეთ Ctrl+ENTER


Система Orphus

Login Formskype

ადმინისტრატორი

Мой статус

გაყიდვების მენეჯერები

Мой статус

Мой статус

 

Who's Online

We have 2375 guests online


Designed by:
Assistance Service &
SiteGround web hosting Joomla Templates

ჩვენი საქმიანობა

ინდივიდუალური საწარმო

 

AS

 

გთავაზობთ შემდეგ

მომსახურებას:

 

 

IT-სერვისების სრული პაკეტი: IT-აუთსორსინგი, IT-აუდიტი, IT-ინფრასტრუქტურის შექმნა და ოპტიმიზება, პროგრამული და აპარატურული კომპლექსების დანერგვა და მომსახურება, პერსონალის სწავლება და ტრენინგები.


 • Web-სერვისი

  ვებსაიტების, ინტერნეტმაღაზიების, ფორუმების დამზადება, ინტერნეტმაღაზიების Visa-ბარათებით გადახდის სისტემაში ჩართვა, დომენების რეგისტრაცია, ჰოსტინგი, მათ შორის უნიკალური მომსახურება – ყველაფერი ერთ დღეში.

   

 • დაცვისა და იდენტიფიკაციის სისტემები

  შენობებისა და პერიმეტრების დაცვა სხვადასხვა საშუალებებით; ვიდეოდაკვირვებისა და არქივირების სისტემები; პიროვნების იდენტიფიკაციის (დაქტილოსკოპიური – თითის ანაბეჭდებით, სახის ვიდეოიდენტიფიკაციით და სხვ.) მოწყობილობები ბინებისა და ოფისებისათვის, მანქანებისა და მსხვილი ორგანიზაციებისათვის.

   

 • ტექნიკური და ტექნოლოგიური სერვისი

  ელექტრო– და ტექნოლოგიური დანადგარების აწყობა, გაშვება და ექსპლუატაცია; შერჩევა, მომსახურება, რემონტი.


 • მენეჯმენტი

  საორგანიზაციო საკითხების დამუშავება და დანერგვა; ბუღალტერია; მართვისა და აღრიცხვის სისტემების შერჩევა/შემუშავება, დანერგვა და მომსახურება.


 • თარგმნა

  თარგმნა (ქართული, რუსული, ინგლისური, იტალიური) – რთული და ტექნიკური ტექსტები, სპეციალური ლიტერატურა; პროგრამული უზრუნველყოფის გაქართულება.

  კორესპონდენცია (მიმოწერა) თქვენს უცხოელ პარტნიორებთან, ზეპირი და წერილობითი მოლაპარაკებები (ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, იტალიურ, ესპანურ ენებზე)