ცნობარები PDF Print E-mail
There are no translations available.

 


 

ქალაქებს შორის მანძილების გამოთვლა

ქალაქების სახელები იწერება რუსულად;  აქვს პირველი ასოების აკრეფის შემდეგ კარნახის

და შუალედური პუნქტების მითითების ფუნქცია

 

 

 


 

 

ორგანიზაციების ცნობარი (საქართველო)

 

 

 


 

თბილისის სატელეფონო ცნობარი

მონაცემთა ბაზა მოცემულია 2002 წლის მდგომარეობით