საიტზე მუშაობს Orphus

თუ შენიშნეთ შეცდომა, მონიშნეთ იგი და დააჭირეთ Ctrl+ENTER


Система Orphus

Login Formskype

ადმინისტრატორი

Мой статус

გაყიდვების მენეჯერები

Мой статус

Мой статус

 

Who's Online

We have 2346 guests online


Designed by:
Assistance Service &
SiteGround web hosting Joomla Templates

მომსახურებები PDF ბეჭდვა ელფოსტა

ქვემოთ მოყვანილია იმ მომსახურებათა ჩამონათვალი, რომლებსაც Assistance Service გთავაზობთ. მომსახურებების მთელი სპექტრი კატეგორიზებულია იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლებოდეს ყოველი პუნქტის დამოუკიდებელი სერვისის საგნად განხილვა; ამდენად, თქვენთვის საჭირო სერვისის არჩევისას თქვენ შეგიძლიათ გამოყოთ ნებისმიერი ის პუნქტი, რომელიც შეესაბამება თქვენს მიზნებს.

კომპიუტერული ქსელებისა და სერვერების მომსახურება

 1. სერვერული მოწყობილობების შერჩევა–კონსულტაცია
 2. სერვერული მოწყობილობების კონფიგურირება–გაშვება
 3. სერვერული მოწყობილობების ადმინისტრირება
 4. კლიენტ–სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის ადმინისტრირება
 5. სერვერული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება/უზრუნველყოფა
 6. სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და მომსახურება
 7. Active Directory–ს დაყენება, კონფიგურირება, მხარდაჭერა
 8. სერვერული მოწყობილობების ქსელური უზრუნველყოფა
 9. კორპორატიული საფოსტო სისტემის გაწყობა და მომსახურება
 10. კორპორატიულ ქსელთან დისტანციური წვდომის ორგანიზება და მართვა
 11. ტერმინალური წვდომის ორგანიზება და მართვა
 12. რეგულარული აუდიტი, პროფილაქტიკა, რემონტის მხარდაჭერა

სამუშაო ადგილების მომსახურება

 1. მომხმარებელთა კონსულტაცია ტელეფონით
 2. სამუშაო ადგილების მოწყობილობათა შერჩევა–კონსულტაცია
 3. მუშა სადგურების კონფიგურირება და გაშვება
 4. მუშა სადგურების ადმინისტრირება
 5. კონსულტირება პროგრამული სისტემების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით
 6. მუშა სადგურების დატვირთვის კონტროლი და მართვა
 7. სამუშაო ადგილების ინვენტარიზაცია
 8. კომპიუტერული ტექნიკის რემონტი (1 დონე) და მოდერნიზაცია
 9. კომპიუტერული ტექნიკის რემონტის (2 დონე) მხარდაჭერა
 10. კომპიუტერული ტექნიკის რეგულარული აუდიტი და პროფილაქტიკური მომსახურება

ინფორმაციის უსაფრთხოება

 1. კონსულტაციები ინტერნეტთან წვდომის და დაცვის საშუალებების შერჩევისას
 2. ინტერნეტთან წვდომის და დაცვის საშუალებების კონფიგურირება და მხარდაჭერა
 3. ანტივირუსული კომპლექსების მხარდაჭერა და მართვა
 4. ინფორმაციის რეზერვირების სისტემის ორგანიზება, აღდგენის მხარდაჭერა
 5. ინციდენტების მართვა
 6. ქსელური აქტიურობის კონტროლი
 7. უსაფრთხოების პოლიტიკების გაწყობა
 8. საინფორმაციო უსაფრთხოების რეგულარული აუდიტი

მონაცემთა გადაცემის და კომუნიკაციის სისტემები

 1. კონსულტაციები მონაცემთა გადაცემის და კავშირგაბმულობის სისტემების შერჩევისას
 2. მინი–ატს–ებისა და სატელეფონო აპარატების შერჩევა
 3. მინი–ატს–ების პროგრამირება
 4. მინი–ატს–ების მომსახურება და პროფილაქტიკა
 5. ინტერნეტ–ტრაფიკის კონტროლი და მართვა
 6. საკომუნიკაციო ხარჯების ოპტიმიზება
 7. მონაცემთა გადაცემის არხების ორგანიზება და მართვა
 8. შემკვეთის ინტერესების წარდგენა კავშირგაბმულობის ოპერატორებთან
 9. მონაცემთა გადაცემის და კავშირგაბმულობის სისტემების რეგულარული აუდიტი

პროგრამული უზრუნველყოფა

 1. კონსულტაციები პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევისას
 2. პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია
 3. პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა
 4. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება
 5. ლიცენზიების მართვა
 6. სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების მხარდაჭერა
 7. სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და გამოყენების მხარდაჭერა

ორგტექნიკა

 1. კონსულტაციები ორგტექნიკის შერჩევისას
 2. ორგტექნიკის დაყენება/კონფიგურირება/ჩართვა/სწავლება
 3. პროფილაქტიკური და სარემონტო სამუშაოების (1 დონე) ჩატარება
 4. პროფილაქტიკური და სარემონტო სამუშაოების (2 დონე) მხარდაჭერა
 5. რესურსამოწურული კვანძების გამოვლენა/შეცვლა
 6. (სპეციალური მომსახურება) პრინტერების ტონერის და სხვა სახარჯი მასალების (ქაღალდები, აპკები...) შეცვლა/მომარაგება
 7. (სპეციალური მომსახურება) ორგტექნიკის მოწოდება საკუთარი საწყობიდან და საგარანტიო მომსახურება

სარეზერვო კვება

 1. სარეზერვო კვების კონცეფციის შემუშავება
 2. კონსულტაციები სარეზერვო კვების აპარატურის შერჩევისას
 3. სარეზერვო კვების ორგანიზების მხარდაჭერა
 4. სარეზერვო კვების სისტემის დოკუმენტირება, პერსონალის მომზადება
 5. სარეზერვო კვების სისტემის ექსპლუატაციისა და რემონტის მხარდაჭერა
 6. სარეზერვო კვების სისტემის რეგულარული აუდიტი და პროფილაქტიკის მხარდაჭერა

სამუშაო ადგილების ორგანიზება

 1. კონსულტაციები სამუშაო ადგილების ორგანიზებისას
 2. სამუშაო ადგილის პარამეტრების დადგენა–გამართვა (განათება, ხმაური, კლიმატური პარამეტრები და სხვ.)
 3. ელექტროგაყვანილობის, მცველების, ჩამრთველების, შტეფსელების და დამაგრძელებლების  შემოწმება
 4. რეკომენდაციების მომზადება, სარემონტო სამუშაოების მხარდაჭერა
 5. სამუშაო ადგილების სერტიფიცირება

მომხმარებლებისა და პერსონალის სწავლება

 1. საინფორმაციო სისტემის მომხმარებელთათვის პრიორიტეტული სასწავლო მასალის გამოვლენა, პროგრამებისა და გრაფიკების შედგენა
 2. მომხმარებელთა სწავლებები და ტრენინგები (საწყისი, მიმდინარე, ერთჯერადი და პერიოდული ან არაპერიოდული, ჯგუფური და ინდივიდუალური, თემატური და საჭიროებისამებრ)
 3. ახალი პროგრამული სისტემების დანერგვის მხარდაჭერა
 4. სტანდარტული და სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის დოკუმენტაციის და სახელმძღვანელოების დამზადება.