საიტზე მუშაობს Orphus

თუ შენიშნეთ შეცდომა, მონიშნეთ იგი და დააჭირეთ Ctrl+ENTER


Система Orphus

Login Formskype

ადმინისტრატორი

Мой статус

გაყიდვების მენეჯერები

Мой статус

Мой статус

 

Who's Online

We have 1928 guests online


Designed by:
Assistance Service &
SiteGround web hosting Joomla Templates

მომსახურება PDF ბეჭდვა ელფოსტა

 

ინდივიდუალური საწარმო Assistance Service გთავაზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეეხება საქმის წარმოებას ქართულ და უცხოურ ენებზე.

 

ჩვენი მომსახურების ჩამონათვალში შედის:

 

ტექსტების დამუშავება და თარგმნა:

ტექნიკური, სპეციალიზებული, განსაკუთრებული სირთულის ტექსტების დამუშავება/თარგმნა ნებისმიერ თემაზე (იურიდიული თემატიკის გარდა).

ტექსტების რედაქტირება/გასწორება (გრამატიკული, სტილისტური, ფაქტობრივი)

ტექსტების თარგმნა  (ქართული, რუსული, ინგლისური, იტალიური)

პროგრამული ინტერფეისების თარგმნა

ვებსაიტების და სხვა ონლაინ–რესურსების თარგმნა

ტექსტების ფორმატირება/დაკაბადონება

ტექსტის დამუშავება გამოსაქვეყნებლად ან გასაგზავნად

ტექსტის წინასწარი ზეპირი თარგმანი

მრავალენოვანი დოკუმენტის მომზადება

ფორმატირებული დოკუმენტის თარგმნა

სახელმძღვანელოებისა და დოკუმენტაციის მომზადება

ტექსტის კომპიუტერზე აკრეფა

 

კორესპონდენცია:

მომოწერა უცხოელ პარტნიორებთან (ქართული, რუსული, ინგლისური, იტალიური)

წერილობითი და ზეპირი (მათ შორის სატელეფონო) მოლაპარაკებები