საიტზე მუშაობს Orphus

თუ შენიშნეთ შეცდომა, მონიშნეთ იგი და დააჭირეთ Ctrl+ENTER


Система Orphus

Login Formskype

ადმინისტრატორი

Мой статус

გაყიდვების მენეჯერები

Мой статус

Мой статус

 

Who's Online

We have 2401 guests online


Designed by:
Assistance Service &
SiteGround web hosting Joomla Templates

მომსახურება PDF ბეჭდვა ელფოსტა

 

აქ თქვენ ნახავთ ჩვენი მომსახურებების ჩამონათვალს, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს თქვენი საქმიანობის ტექნიკურ მხარეებთან.

 

ფასებისა და მომსახურების შესრულებისათვის საჭირო სამუშაო დღეების რაოდენობის წინასწარ განსაზღვრა დაახლოებითაც შეუძლებელია, ნებისმიერი კონკრეტული შემთხვევისათვის შესაძლებელია შეთანხმება.


მომსახურება შენიშვნა
ტექნიკური მომსახურება
ტექნიკური პრობლემის შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება

სამუშაო პროცესის შესაბამისი ტექნიკური ციკლის შემუშავება

დანადგარების შერჩევა, მომწოდებლების ძებნა/შერჩევა, დასაბუთება

დანადგარების შესყიდვა–მიწოდება

დანადგარების ინსტალაცია, გაწყობა–კონფიგურირება, ექსპლუატაციაში მიღება

დანადგარების საგარანტიო მომსახურებაზე აყვანა

დანადგარების მომსახურების ციკლის შემუშავება–დანერგვა

დანადგარების მომსახურება, პრევენციული მომსახურება
დანადგარების რეორგანიზაცია/მოდერნიზაცია

დანადგარების რემონტი
პერსონალის მომზადება
მომსახურება, ტექნიკური მომსახურება, რემონტი
კონსულტაციები უფასო


ტექნოლოგიური მომსახურება
ტექნოლოგიური პრობლემის შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება
ტექნოლოგიური პროცესის შემუშავება, ტექნოლოგიური სქემის დამზადება

ტექნოლოგიური პროცესის რეორგანიზაცია/მოდერნიზაცია/ოპტიმიზაცია

ტექნოლოგიური პროცესის მართვის სისტემის შემუშავება/მოდერნიზაცია/დამზადება–დანერგვა
ტექნოლოგიური პროცესის მომსახურების ორგანიზაცია/რეორგანიზაცია
პერსონალის მომზადება
ერთჯერადი, პერიოდული ტრენინგები
კონსულტაციები
უფასო